Информационные документы которые должны быть возле кассы банка

Содержание

В каждом отделении Украинского банка на информационных стендах возле кассы должа имется информационный материалы:


Карантин затягивается!

Предлагаем подборку быстрых кредитов на все случае жизни!

Оформить кредит за 3 минуты

0% первый кредит. Акции и бонусы в подарок. Просто сфоткай паспорт и код!


 

- Сообщение для нерезидентов

- Тарифы по операциям с чеками

- Общие тарифы по кассе

- Отмена операции

Горячая линия НБУ

- Признаки платежности банкнот

- Перечень операций банка

- Фонд Гарантирование справка

- Реквизиты Фонда гарантирования вкладов

- Само свидетельст Фонда гарантирования вкладов

- Информация для клиентов

Данный список утвержден нормативамы НБУ. Давайте подробней разсмотрим каждый из них!?

 

1. Повідомлення для нерезидентів

До уваги клієнтів!

Фізичні особи – нерезиденти мають можливість здійснити зворотній обмін невикористаних коштів у гривнях на іноземну валюту лише за умови пред’явлення ними першого примірника довідки за формою №377. При цьому сума гривень, наданих для обміну, не може перевищувати тієї, що вказана в даній довідці. Ця довідка дійсна  протягом  6  місяців  з  дати  її  видачі.

Fortheattentionofcustomers!

Non-residents individual persons have an opportunity to reexchange unused cash Ukrainian hryvniasfor cash foreign currency only in case they present the first specimen of the certificate by the form No.377. The amount of gryvnas, can not exceed the amount mentioned in the presented certificate. This certificate is actual  during  6  months  from  the date  of its  delivery.

Zu сведению der Kunden!

Die phusischen Personen die Ausländer haben die Möglichkeit zu verwirklichen entgegengesetzten Abtausch der unausgenutzten Geldmittel in гривнях auf ausländische Währung nur mit unterer Bedingung Aufweisung sie erste Ausfertigung der Auskunft №по Ausgestaltung 377. Dabei Betrag гривень, das für Abtausch anheimgestellt ist nicht kann überwiegen das, das in gegebener Auskunft nämlich ist. Diese Auskunft ist gültig  binnen  6  Monate  aus  Datum  der IhrerAusgabe.

 

2.Тарифи по операціях з чеками

 

ТАРИФИ ПО ОПЕРАЦІЯХ З ЧЕКАМИ 

№ п/п

Найменуванняпослуги

Тариф*

1.

Видача готівкових коштів по дорожніх, іменних чеках комерційних чеках, єврочеках

 

- 0,00% від суми

2.

Видача готівкових коштів по дорожніх чеках, куплених у VAB Банку

 

- 0,00% від суми

3.

Інкасо чеків

- 0.00% мін. 5USD + комісія закордонного банку

4.

Видача готівкових коштів по чеках, прийнятих на інкасо

- 0.00% от суми

 

* Комісійна винагорода банку нараховується  в долларах США та сплачується  в гривневому еквіваленті по  курсу НБУ на день оплати.

 

3. Загальні тарифи по касі

ВИТЯГ  З  ТАРИФІВ

( В РЕДАКЦІЇ, ЩО ЗАТВЕРДЖЕНА РІШЕННЯМ ТАРИФНОГО КОМІТЕТУ

ПАТ «ВіЕйБі Банк» №110 від 17 грудня 2009 р.)

5.ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ

ПО РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОМУ  ОБСЛУГОВУВАННЮ

 ФІЗИЧНИХ ОСІБ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТАХ

№ п/п

Найменування послуги

Тариф

1.15.

Прийом банкнот, які втратили основні ознаки платіжності на інкасо (банкноти іноземних держав)

- 0.00% від суми*

1.16.

Обмін однієї іноземної готівкової валюти на іншу

- 0.00% від суми ,яка обмінюється*

1.17.

Перерахунок іноземної готівкової валюти за заявою клієнта (без зарахування на рахунок)

- 0,00% від суми*, min. 0.00 грн.

1.6.1

Переказ коштів з рахунку фізичної особи, які надійшли готівковим та безготівковим шляхом, в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (без ПДВ):

- на рахунок іншої фізичної особи та на користь іншої фізичної особи без відкриття поточного рахунку

- на рахунок юридичної особи (при відсутності договору з отримувачем)

 

 

- 0,00% від суми   (min – 0.00 грн.,  max – 0.00 грн.)

 - 0,00% от суми

 (min – 0.00 грн., max – 0.00 грн.)

1.6.2

Без відкриття поточного рахунку за комунальні послуги; електроенергію; послуги зв’язку; послуги кабельного, цифрового телебачення та Інтернет на користь інших юридичних осіб (при наявності договору з отримувачем) (без ПДВ)

- 0.00 грн. за кожний платіжний документ

1.14.1

Без відкриття поточного рахунку на користь інших юридичних осіб (без ПДВ)

 

 

 

Платіж -до 0.00 грн. – 0% від внесеної платником суми (мін. 0,00 грн.);

-від 0,00 грн. до 0.00 грн. – 0,00% від внесеної платником суми (мін. 0,00 грн.);

- більше 0,00 грн.– 0,00% від внесеної платником суми (мін. 0,00 грн.);

 

* тарифи сплачуються в національній валюті за курсом гривні до іноземної валюти, встановленої НБУ на день сплати

          

3. ІНШІ ТАРИФИ НА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ

                 ОБСЛУГОВУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБТА СУБ’ЄКТІВ      

                  ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – ФІЗИЧНИХ ОСІБ*

 

№ п/п

Найменування послуги

Тариф

 

3.1.

Прийом платежів готівкою на користь інших юридичних осіб

- 0% від суми, min. 0.00 грн.

 

* тарифи сплачуються в національній валюті за курсом гривні до іноземної валюти, встановленої НБУ на день сплати

 

ТАРИФИ ПО ОПЕРАЦІЯХ З ЧЕКАМИ 

№ п/п

Найменування послуги

Тариф*

1.

Видача готівкових коштів по дорожніх, іменних чеках комерційних чеках, єврочеках

 

- 0% від суми

2.

Видача готівкових коштів по дорожніх чеках, куплених у VAB Банку

 

- 0,00% від суми

3.

Інкасо чеків

- 0% мін. 0USD + комісія закордонного банку

4.

Видача готівкових коштів по чеках, прийнятих на інкасо

- 0% от суми

 

* Комісійна винагорода банку нараховується  в долларах США та сплачується  в гривневому еквіваленті по  курсу НБУ на день оплати.

 

4. Відміна операції

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КЛІЄНТІВ

 Не допускається відмова клієнту в здійсненні касою банку (фінансової установи) операції сторно.

Згідно до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України  № 502 від 12.12.2002 року, із змінами, внесеними відповідними постановами Правління НБУ, анулювання здійсненої операції дозволяється у разі, якщо клієнт за яких-небудь причин передумав виконувати валютно-обміну операцію та  хоче   від   неї відмовитись. У  такому  разі клієнту повертаються кошти, а зареєстрована операція та оформлені документи анулюються. Відміні підлягає операція, після проведення якої пройшло не більше 15 хвилин.

Касир зобов’язаний обов’язково здійснити зазначену вище операцію.

 

5. Гаряча лінія НБУ

 

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!

Телефон «гарячої лінії» банку 0 800 30 0830

Телефон «гарячої лінії» територіального управління Національного банку України в Донецькій області (062) 301-33-60.

Телефон «гарячої лінії» Національного банку України (044) 230-18-63, (044) 253-22-42.

 

6. Ознаки платіжності банкнот

 

ОЗНАКИ 
платіжності та зношення банкнот іноземної валюти,
які приймаються банками (фінансовими установами)
і пунктами обміну валюти на території України

     1. Банкноти іноземної валюти  визнаються  платіжними  в  разі  повної  відповідності встановленим банком-емітентом зразкам,  якщо  вони   зберегли   ознаки   платіжності,   а   саме:   найменування  банку-емітента,  номер  і  серію,  номінал  цифрами  та  літерами, основні зображення лицьового  та   зворотного   боків,   елементи захисту - водяний знак, магнітні мітки, захисні стрічка і волокна, мікро- та макротексти, голограму,  у  тому   числі   банкноти   із незначними ознаками зношення:

     а) з потертостями та із загальними  забрудненнями  (уключаючи забруднення,   що  спричиняють  локальну  люмінесценцію  паперу  в ультрафіолетових променях);

     б) з   невеликими  масляними  та  іншими  плямами,  написами, відбитками штампів (за винятком штампів,  які свідчать про те,  що банкнота є неплатіжною),  що перекривають одну з ознак платіжності не більше ніж на 20%;

     в) надірвані  і  заклеєні  в будь-який спосіб,  якщо кожний з надривів не перевищує однієї четвертої частини ширини банкноти  та місце склеювання не заважає визначити ознаки платіжності;

     г) з проколами та отворами діаметром до 0,5 мм.

 

7. Перелик операцій банка

ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ  В НАЦІОНАЛЬНІЙ  ВАЛЮТІ,

ЯКІ ЗДІЙСНЮЄ КАСА БАНКУ

1. Приймання комунальних платежів від фізичних та юридичних осіб.

2. Залучення коштів на депозит, виплата відсотків по депозиту.

3. Видача та погашення кредитів.

4. Приймання та обмін не придатних до обігу банкнот (монет) на придатні до обігу банкноти (монети).

5. Валютно-обмінні операції та операції з банківськими металами,та монетами.

6. Здійснення операцій з банківськими платіжними картками з використанням РОS- термінала.

7. Приймання від фізичних та юридичних осіб готівки національної та іноземної валюти для переказу і виплати отримувачу суми переказу в готівковій формі.

ПЕРЕЛІК ВАЛЮТНО-ОБМІННИХ ОПЕРАЦІЙ,

ЯКІ ЗДІЙСНЮЄ КАСА БАНКУ

1. Купівля у фізичних осіб-резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні.

2. Продаж фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти за готівкову гривню.

3. Зворотній обмін фізичним особам-нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту.

4. Конвертація (обмін) готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави.

5. Прийняття на інкасо банкнот іноземних держав.

Дані про особу, отримані у процесі обслуговування клієнтів під час здійснення валютно-обмінних операцій, є банківською таємницею з відповідним режимом їх зберігання, передбаченим главою 10 закону України «про банки і банківську діяльність». 

 

8. Фонд Гарантування довідка

 

         Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб

1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) діє з метою захисту прав і законних інтересів вкладників банків та зміцнення довіри до банківської системи в Україні.

2. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми, встановленої адміністративною радою Фонду на дату прийняття такого рішення незалежно від кількості вкладів в одному банку.

3. Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти.

4. Вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення Національним банком України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Сума відшкодування розраховується з урахуванням сум, сплачених вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації у банку. Зобов’язання з виплати відсотків за вкладами, нарахованих під час здійснення тимчасової адміністрації, задовольняються відповідно до черговості, встановленої пунктом 4 частини першої статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

5. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

6. Фонд не відшкодовує кошти:

суб’єкта підприємницької діяльності, який уклав або на користь якого укладено договір банківського вкладу (депозиту) та/або банківського рахунку;

вкладника, який є власником ощадного (депозитного) сертифіката на пред’явника;

передані банку в довірче управління;

за вкладом у розмірі менше 10 гривень;

розміщені на вклад у банку особою, яка була членом спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії банку, якщо з дня її звільнення з посади до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;

розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, юридичний радник, суб’єкт оціночної діяльності, якщо ці послуги мали безпосередній вплив на виникнення ознак неплатоспроможності банку і якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;

розміщені на вклад власником істотної участі банку;

розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або має інші фінансові привілеї від банку;

за вкладом у банку, що є предметом застави та забезпечують виконання зобов’язань вкладника перед цим банком, в обсязі таких зобов’язань;

за вкладами у філіях іноземних банків.

Оновлено станом на 14.03.2013р.

 

9. Реквизити Фонда Гарантирования вкладов

 

Адреса: 01032,Україна, м. Київ, бульв. Т.Шевченка, 33-Б

Номер телефону: 0 800 308 – 108 безплатно для абонентів

по всій території України (зі стаціонарних телефонів).

Адреса Інтернет-сторінки: www.fg.gov.ua

Електронна адреса: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Розмір гарантованої суми відшкодування за вкладами, включаючи відсотки становить не менше 200 000,00 гривень.

 

10. Само свидетельсто Фонда Гарантирования вкладов

 

11. Информація для кліентов

 

Данні про особу, отримані у процессі обслуговування кліентів під час здійснення валюто-обмінних операцій , е банківською таемницею з відповідним режимомм їх зберігання, передбаченої главою 10 Закону України "Про банки і банківську діяльність"

Комментарии (0)

Оставьте свой комментарий

  1. Указав свой E-mail Вы получите ответ на почту.
0 символов
Вложения (0 / 3)
Share Your Location
Здесь ещё нет оставленных комментариев.

Так же будет интересно почитать

14.10.2018
Фискальная служба внедрит электронный чек в Украине

Фискальной службой Украины дан старт пилотному проекту, призванному внедрить электронный чек (e-Receipt), с таким...

04.06.2018
Грабеж среди белого дня!!! - обворовали в очереди в кассу банка

Всем здравствуйте! Хочу рассказать о том какой произошел со мной казус, в одном из крупнейших банков Украины.

05.06.2018
Кассир Ощадбанка посоветовал мне поменять Евро в Европе

Данная история произошла со мной в государственном Ощадбанке, в котором мы с женой пытались поменять 200 евро. Ответ...


Бесплатная банковская консультация!

Задавайте любые финансовые вопросы...

На Ваши вопросы отвечают специалисты банков!