Банковский план счетовВсем бухгалтерам известно, что все движения по счетам осуществляются провотками. Для того, чтобы правильно писать проводки, нужно знать план счетов, в котором отображены все счета, которые участвуют в финансовом обороте.

Предоставляем Вам список счетов которые участвуют в банковских проводках, а именно банковский план счетов.


Онлайн кредит на карту до 15 000 грн

0% - на первый кредит


 

Счет Наименование-описание счета
1001 Банкноти та монети в касі банку 
1002 Банкноти та монети в касі відділень банку 
1003 Банкноти та монети в обмінних пунктах 
1004 Банкноти та монети в банкоматах 
1005 Банкноти та монети, інкасовані до перерахування 
1007 Банкноти та монети в дорозі 
1011 Дорожні чеки в касі банку 
1012 Дорожні чеки в касі відділень банку 
1013 Дорожні чеки в обмiнних пунктах 
1017 Дорожні чеки в дорозі 
1101 Банківські метали в банку 
1102 Банківські метали у відділенні банку 
1107 Банківські метали в дорозі 
1200 Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України 
1202 Обов'язковi резерви страхування вкладiв фiзичних осiб 
1203 Кошти обов'язкових резервiв банку в Нацiональному банку України 
1207 Накопичувальний рахунок банку в Національному банку України 
1208 Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України 
1211 Кошти, що надані Національному банку України за операціями репо 
1212 Короткострокові вклади (депозити) у Національному банку України 
1215 Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України 
1216 Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України 
1218 Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України 
1300 Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку 
1308 Нараховані витрати за кореспондентським рахунком Національного банку України в банку 
1310 Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування 
1311 Кошти, що отримані від Національного банку України за операціями репо 
1312 Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування 
1313 Короткострокові стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України 
1315 Неамортизована премія за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України 
1316 Неамортизований дисконт за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України 
1317 Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України 
1318 Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України 
1322 Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України 
1323 Довгострокові стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України 
 
 
1324 Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних фiнансових організацій 
1325 Неамортизована премія за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних фiнансових організацій 
1326 Неамортизований дисконт за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України 
1327 Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України 
1328 Нараховані витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України 
1332 Короткостроковi вклади (депозити) Нацiонального банку України 
1334 Довгостроковi вклади (депозити) Нацiонального банку України 
1335 Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) Нацiонального банку України 
1336 Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) Нацiонального банку України 
1338 Нарахованi витрати за строковими вкладами (депозитами) 
1400 Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелi банку 
1401 Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелi банку 
1402 Боргові цiннi папери органiв державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелi банку 
1403 Боргові цiннi папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелi банку 
1404 Боргові цiннi папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелi банку 
1405 Переоцінка боргових цiнних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелi банку 
1406 Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелi банку 
1407 Неамортизована премія за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелi банку 
1408 Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелi банку 
1410 Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелi банку на продаж 
1411 Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелi банку на продаж 
1412 Боргові цiннi папери органiв державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у портфелi банку на продаж 
1413 Боргові цiннi папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелi банку на продаж 
1414 Боргові цiннi папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у портфелi банку на продаж 
1415 Переоцінка боргових цiнних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелi банку на продаж 
1416 Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелi банку на продаж 
1417 Неамортизована премія за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелi банку на продаж 
1418 Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелi банку на продаж 
1419 Прострочені нараховані доходи за борговими цiнними паперами,що рефінансуються Національним банком України, у портфелi банку на продаж 
1420 Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелi банку до погашення 
1421 Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелi банку до погашення 
1422 Боргові цiннi папери органiв державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у портфелi банку до погашення 
1423 Боргові цiннi папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелi банку до погашення 
1424 Боргові цiннi папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у портфелi банку до погашення 
1426 Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелi банку до погашення 
1427 Неамортизована премія за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелi банку до погашення 
1428 Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелi банку до погашення 
1429 Прострочені нараховані доходи за борговими цiнними паперами,що рефінансуються Національним банком України, у портфелi банку до погашення 
1430 Боргові цiннi папери, емiтованi Національним банком України, у портфелi банку на продаж 
1435 Переоцінка боргових цiнних паперів, емiтованих Національним банком України, у портфелi банку на продаж 
1436 Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами, емiтованими Національним банком України, у портфелi банку на продаж 
1437 Неамортизована премiя за борговими цiнними паперами, емiтованими Національним банком України, у портфелi банку на продаж 
1438 Нарахованi доходи за борговими цiнними паперами, емiтованими Національним банком України, у портфелi банку на продаж 
1440 Боргові цiннi папери, емiтованi Національним банком України, у портфелi банку до погашення 
1446 Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами, емiтованими Національним банком України, у портфелi банку до погашення 
1447 Неамортизована премiя за борговими цiнними паперами, емiтованими Національним банком України, у портфелi банку до погашення 
1448 Нарахованi доходи за борговими цiнними паперами, емiтованими Національним банком України, у портфелi банку до погашення 
1490 Резерви пiд знецiнення боргових цiнних паперiв, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 
1491 Резерви пiд знецiнення боргових цiнних паперiв, що рефінансуються Національним банком України, у портфелi банку до погашення 
1492 Резерви пiд заборгованість за нарахованими доходами за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком Укра•ни, у портфелi банку на продаж 
1493 Резерв пiд заборгованість за нарахованими доходами за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком Укра•ни, у портфелi банку до погашення 
1500 Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках 
1502 Кошти банків у розрахунках 
1505 Кошти в розрахунках платiжними картками в інших банках 
1507 Нараховані витрати за отриманими кредитами овердрафт від інших банків 
1508 Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках 
1509 Прострочені нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках 
1510 Депозити овернайт, що розміщені в інших банках 
1511 Гарантiйнi депозити та грошове покриття в інших банках 
1512 Короткострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках 
1513 Довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках 
1514 Довгострокові вклади (депозити), що розміщені на умовах субординованого боргу 
1515 Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках 
1516 Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках 
1517 Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках 
1518 Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках 
1519 Прострочені нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках 
1520 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам 
1521 Кредити овернайт, що надані іншим банкам 
1522 Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо 
1523 Короткострокові кредити, що надані іншим банкам 
1524 Довгострокові кредити, що надані іншим банкам 
1525 Неамортизована премія за кредитами, що надані іншим банкам 
1526 Неамортизований дисконт за кредитами, що надані іншим банкам 
1527 Прострочена заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам 
1528 Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам 
1529 Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам 
1580 Сумнівна заборгованість за коштами на вимогу в інших банках 
1581 Сумнівна заборгованість за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках 
 
 
1582 Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам 
1589 Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими iншим банкам 
1590 Резерви пiд заборгованiсть iнших банкiв за кредитними операцiями 
1591 Резерви під стандартну заборгованість інших банків за кредитними операціями 
1592 Резерви за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках 
1593 Резерви під стандартну заборгованість за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках 
1600 Кореспондентські рахунки інших банків 
1602 Кошти в розрахунках інших банків 
1605 Кошти в розрахунках платiжними картками інших банків 
1607 Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам 
1608 Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків 
1610 Депозити овернайт інших банків 
1611 Гарантiйнi депозити та грошове покриття інших банків 
1612 Короткострокові вклади (депозити) інших банків 
1613 Довгострокові вклади (депозити) інших банків 
1615 Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) інших банків 
1616 Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) інших банків 
1617 Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків 
1618 Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків 
1620 Овердрафт за рахунками, які відкриті в інших банках 
1621 Кредити овернайт, що отримані від інших банків 
1622 Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо 
1623 Короткострокові кредити, що отримані від інших банків 
1624 Довгострокові кредити, що отримані від інших банків 
1625 Неамортизована премія за кредитами, що отримані від інших банків 
1626 Неамортизованій дисконт за кредитами, що отримані від інших банків 
1627 Прострочена заборгованість за кредитами, що отримані від інших банків 
1628 Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків 
1780 Сумнiвна заборгованiсть за нарахованими доходами за мiжбанкiвськими операцiями 
1790 Резерви пiд заборгованiсть за нарахованими доходами за мiжбанкiвськими операцiями 
1811 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою 
1819 Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками 
1880 Сумнiвна дебiторська заборгованiсть за операціями з банками 
1890 Резерви пiд дебiторську заборгованiсть за операціями з банками 
1911 Кредиторська заборгованiсть за операціями з готiвкою 
1919 Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками 
2000 Рахунки суб'єктів господарсько• діяльності за овердрафтом 
2008 Нараховані доходи за овердрафтом 
2010 Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання 
2016 Неамортизований дисконт за кредитами, що наданi за операцiями репо суб'єктам господарювання 
2018 Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання 
2020 Кредити, що наданi за врахованими векселями суб'єктам господарювання 
2026 Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб'єктiв господарювання 
2027 Прострочена заборгованiсть за кредитами, що наданi за врахованими векселями суб'єктам господарювання 
2028 Нараховані доходи за кредитами, що наданi за врахованими векселями суб'єктам господарювання 
2029 Прострочені нараховані доходи за кредитами, що наданi за врахованими векселями суб'єктам господарювання 
2030 Вимоги, що придбанi за операцiями факторингу iз суб'єктами господарювання 
2036 Неамортизований дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу iз суб'єктами господарювання 
2037 Прострочена заборгованість за вимогами, що придбані за операціями факторингу iз суб'єктами господарювання 
2038 Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу iз суб'єктами господарювання 
2039 Прострочені нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу iз суб'єктами господарювання 
2040 Короткострокові кредити суб'єктам господарсько• діяльності за внутрішніми торговельними операціями 
2045 Довгострокові кредити суб'єктам господарсько• діяльності за внутрішніми торговельними операціями 
2046 Пролонгована заборгованість за кредитами суб'єктам господарсько• діяльності за внутрішніми торговельними операціями 
2047 Прострочена заборгованість за кредитами суб'єктам господарсько• діяльності за внутрішніми торговельними операціями 
2048 Нараховані доходи за кредитами суб'єктам господарсько• діяльності за внутрішніми торговельними операціями 
2049 Прострочені нараховані доходи за кредитами суб'єктам господарсько• діяльності за внутрішніми торговельними операціями 
2050 Короткострокові кредити суб'єктам господарсько• діяльності за експортно-імпортними операціями 
2055 Довгострокові кредити суб'єктам господарсько• діяльності за експортно-імпортними операціями 
2056 Пролонгована заборгованість за кредитами суб'єктам господарсько• діяльності за експортно-імпортними операціями 
2057 Прострочена заборгованість за кредитами суб'єктам господарсько• діяльності за експортно-імпортними операціями 
2058 Нараховані доходи за кредитами суб'єктам господарсько• діяльності за експортно-імпортними операціями 
2059 Прострочені нараховані доходи за кредитами суб'єктам господарсько• діяльності за експортно-імпортними операціями 
2061 Кредити під платіжні картки, які надані суб'єктам господарсько• діяльності 
2062 Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання 
2063 Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання 
2065 Неамортизована премiя за кредитами в поточну дiяльнiсть, що наданi суб'єктам господарювання 
2066 Неамортизований дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання 
2067 Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання 
2068 Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання 
2069 Прострочені нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання 
2070 Короткострокові кредити на будівництво та освоєння землі, які надані суб'єктам господарсько• діяльності 
2071 Фiнансовий лiзинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання 
2072 Короткострокові кредити в iнвестицiйну дiяльнiсть, що надані суб'єктам господарювання 
2073 Довгострокові кредити в iнвестицiйну дiяльнiсть, що надані суб'єктам господарювання 
2074 Довгострокові кредити, що надані суб'єктам господарювання за участю кредитiв Нацiонального банку Укра•ни 
2075 Неамортизована премія за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання 
2076 Неамортизований дисконт за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання 
2077 Прострочена заборгованість за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання 
2078 Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання 
2079 Прострочені нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарської діяльності 
2082 Короткостроковi iпотечнi кредити, що наданi суб'єктам господарювання 
2083 Довгостроковi iпотечнi кредити, що наданi суб'єктам господарювання 
2085 Неамортизована премiя за iпотечними кредитами, що наданi суб'єктам господарювання 
 
 
2086 Неамортизований дисконт за iпотечними кредитами,що наданi суб'єктам господарювання 
2087 Прострочена заборгованiсть за iпотечними кредитами, що наданi суб'єктам господарювання 
2088 Нарахованi доходи за iпотечними кредитами, що наданi суб'єктам господарювання 
2089 Простроченi нарахованi доходи за iпотечними кредитами, що наданi суб'єктам господарювання 
2090 Сумнівна заборгованість за рахунками суб'єктів господарсько• діяльності за овердрафтом 
2091 Сумнівна заборгованість за коштами, які надані суб'єктам господарсько• діяльності за операціями репо 
2092 Сумнівна заборгованість за врахованими векселями суб'єктів господарювання 
2093 Сумнівна заборгованість за операцiями факторингу суб'єктiв господарювання 
2094 Сумнівна заборгованість за кредитами суб'єктам господарсько• діяльності за внутрішнімиторговель ними операціями 
2095 Сумнiвна заборгованiсть за iпотечними кредитами,що наданi суб'єктам господарювання 
2096 Сумнівна заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарюавння 
2097 Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання 
2099 Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими суб'єктам господарювання 
2100 Короткостроковi кредити, що наданi органам державно• влади 
2102 Короткостроковi кредити, що наданi органам державної влади 
2103 Довгострокові кредити, що надані органам державної влади 
2105 Неамортизована премія за кредитами, що наданi органам державної влади 
2106 Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам державної влади 
2107 Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади 
2108 Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади 
2109 Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади 
2110 Короткостроковi кредити, що наданi органам мiсцевого самоврядування 
2112 Короткостроковi кредити, що наданi органам мiсцевого самоврядування 
2113 Довгостроковi кредити, що наданi органам мiсцевого самоврядування 
2115 Неамортизована премія за кредитами, що наданi органам мiсцевого самоврядування 
2116 Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування 
2117 Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам мiсцевого самоврядування 
2118 Нараховані доходи за кредитами, що надані органам мiсцевого самоврядування 
2119 Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам мiсцевого самоврядування 
2122 Короткостроковi iпотечнi кредити, що наданi органам державної влади 
2123 Довгостроковi iпотечнi кредити, що наданi органам державної влади 
2125 Неамортизована премiя за iпотечними кредитами, що наданi органам державної влади 
2126 Неамортизований дисконт за iпотечними кредитами,що наданi органам державної влади 
2127 Прострочена заборгованiсть за iпотечними кредитами, що наданi органам державної влади 
2128 Нараховані доходи за iпотечними кредитами, що наданi органам державної влади 
2129 Прострочені нараховані доходи за iпотечними кредитами, що наданi органам державної влади 
2132 Короткостроковi iпотечнi кредити, що наданi органам мiсцевого самоврядування 
2133 Довгостроковi iпотечнi кредити, що наданi органам мiсцевого самоврядування 
2135 Неамортизована премiя за iпотечними кредитами, що наданi органам мiсцевого самоврядування 
2136 Неамортизований дисконт за iпотечними кредитами,що наданi органам мiсцевого самоврядування 
2137 Прострочена заборгованiсть за iпотечними кредитами, що наданi органам мiсцевого самоврядування 
 
 
2138 Нарахованi доходи за iпотечними кредитами, що наданi органам мiсцевого самоврядування 
2139 Простроченi нарахованi доходи за iпотечними кредитами, що наданi органам мiсцевого самоврядування 
2190 Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані органам державно• влади 
2191 Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані органам мiсцевого самоврядування 
2198 Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими органам державно• влади 
2199 Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими органам мiсцевого самоврядування 
2200 Рахунки за овердрафтом фізичних осіб 
2201 Кредити пiд платiжнi картки, які надані фізичним особам 
2202 Короткострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам 
2203 Довгострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам 
2205 Неамортизована премiя за кредитами на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам 
2206 Неамортизований дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам 
2207 Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам 
2208 Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам 
2209 Прострочені нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам 
2210 Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на будівництво та освоєння землі 
2211 Фiнансовий лiзинг (оренда), що наданий фiзичним особам 
2212 Короткострокові кредити в інвестиційну діяль- ність, що надані фізичним особам 
2213 Довгострокові кредити в iнвестицiйну дiяльнiсть, що надані фізичним особам 
2214 Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі 
2215 Неамортизована премiя за фiнансовим лiзингом, що наданий фiзичним особам 
2216 Неамортизований дисконт за фiнансовим лiзингом, що наданий фiзичним особам 
2217 Прострочена заборгованiсть за фiнансовим лiзингом, що наданий фiзичним особам 
2218 Нарахованi доходи за фiнансовим лiзингом, що наданий фiзичним особам 
2219 Простроченi нарахованi доходи за фiнансовим лiзингом, що наданий фiзичним особам 
2220 Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам 
2226 Неамортизований дисконт за врахованими векселями фізичних осіб 
2227 Прострочена заборгованість за кредитами,що надані за врахованими векселями фізичним особам 
2228 Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам 
2229 Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам 
2232 Короткостроковi iпотечнi кредити, що наданi фiзичним особам 
2233 Довгостроковi iпотечнi кредити, що наданi фiзичним особам 
2235 Неамортизована премiя за iпотечними кредитами, що наданi фiзичним особам 
2236 Неамортизований дисконт за iпотечними кредитами,що наданi фiзичним особам 
2237 Прострочена заборгованiсть за iпотечними кредитами, що наданi фiзичним особам 
2238 Нарахованi доходи за iпотечними кредитами, що наданi фiзичним особам 
2239 Простроченi нарахованi доходи за iпотечними кредитами, що наданi фiзичним особам 
2290 Сумнівна заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам 
2291 Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам 
2292 Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам за врахованими векселями 
2295 Сумнiвна заборгованiсть за iпотечними кредитами,що наданi фiзичним особам 
2299 Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими фізичним особам 
2400 Резерви пiд кредити, що наданi клієнтам та оцiнюються на iндивiдуальнiй основi 
2401 Резерви пiд кредити, що наданi клієнтам та оцiнюються на портфельнiй основi 
2480 Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операцiями з клiєнтами 
2490 Резерви пiд заборгованість за нарахованими доходами за операцiями з клiєнтами 
2500 Кошти бюджетiв Укра•ни до розподілу 
2501 Технічний рахунок розподілу доходів бюджетiв Укра•ни 
2502 Кошти бюджетiв Укра•ни до розподілу Державним казначейством Укра•ни 
2510 Кошти Державного бюджету Укра•ни 
2511 Технічний рахунок для перерахування коштів Державного бюджету Укра•ни 
2512 Кошти Державного бюджету України цільового характеру 
2513 Кошти Державного казначейства України 
2514 Депозити Державного бюджету Укра•ни 
2518 Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України 
2520 Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України 
2523 Поточнi рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України 
2525 Вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України 
2526 Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України 
2527 Кредити за рахунок бюджетних коштiв 
2528 Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України 
2530 Кошти бюджетних установ, що включаються до спецiального фонду Державного бюджету України 
2531 Кошти, що вилученi уповноваженими органами 
2538 Нарахованi витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спецiального фонду Державного бюджету України 
2540 Кошти бюджету Автономно• Республіки Крим 
2541 Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів 
2542 Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів 
2543 Кошти бюджету Автономно• Республiки Крим цiльового характеру 
2544 Кошти бюджету Автономної Республiки Крим обласних бюджетiв цiльового характеру 
2545 Кошти районних, мiських, селищних та сiльських бюджетiв цiльового характеру 
2546 Вклади (депозити) місцевих бюджетів 
2548 Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів 
2550 Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з бюджету Автономно• Республіки Крим 
2551 Кошти бюджетних установ та органiзацiй, що включаються до спецiального фонду бюджетiв Автономно• Республіки Крим 
2552 Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів 
2553 Кошти бюджетних установ, що включаються до спецiального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетiв 
2554 Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних та сільських бюджетів 
2555 Кошти бюджетних установ, що включаються до спецiальних фондiв районних, мiських, районних у мiстах, селищних та сiльських бюджетiв 
2558 Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спецiального фонду бюджетiв Автономної Республіки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя 
2560 Державні позабюджетні фонди 
2561 Галузеві позабюджетні фонди 
2562 Регіональні позабюджетні фонди 
2565 Цiльовi кошти позабюджетних фондiв 
2567 Кредити за рахунок позабюджетних фондів 
2568 Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів 
2570 Кошти державного бюджету для виплат 
2571 Кошти Державного та місцевого бюджетів для цільових виплат готiвкою 
2572 Кошти місцевих бюджетів для виплат 
2600 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання 
2601 Поточнi рахунки банку-управителя з довiрчого управлiння 
2602 Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання 
2603 Розподiльчi рахунки суб'єктів господарювання 
2604 Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання 
2605 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здiйснення операцiй з використанням платіжних карток 
2606 Цільові кошти на фінансування ЄВРО-2012 
2607 Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання 
2608 Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 
2610 Короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 
2611 Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо 
2612 Кошти суб'єктів господарсько• діяльності для забезпечення зобов'язань 
2615 Довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 
2616 Неамортизований дисконт за строковими коштами суб'єктiв господарювання 
2617 Неамортизована премiя за строковими коштами суб'єктiв господарювання 
2618 Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання 
2620 Кошти на вимогу фізичних осіб 
2621 Кошти фiзичних осіб у довірчому управлінні 
2622 Кошти в розрахунках фізичних осіб 
2625 Кошти на вимогу фізичних осіб для здiйснення операцiй з використанням платіжних карток 
2626 Управління коштами фізичних осіб, отриманими банком у довірче управління 
2627 Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам 
2628 Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 
2630 Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб 
2635 Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб 
2636 Неамортизований дисконт за строковими коштами фiзичних осіб 
2637 Неамортизована премiя за строковими коштами фiзичних осіб 
2638 Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 
2640 Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України 
2641 Кошти виборчого фонду полiтичної партiї (блоку), кандидатiв вiд якої зареєстровано Центральною виборчою комiсiєю 
2642 Кошти виборчого фонду мiсцевої органiзацiї партiї (блоку) 
2643 Кошти виборчого фонду кандидата на посаду ciльського, селищного, мiського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузi 
2644 Кошти фонду референдуму ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму 
2650 Кошти на вимогу небанківських фінансових установ 
2651 Короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ 
2652 Довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ 
2653 Неамортизована премiя за строковими коштами небанкiвських фiнансових установ 
2655 Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здiйснення операцiй з використанням платіжних карток 
2656 Неамортизований дисконт за строковими коштами небанкiвських фiнансових установ 
2657 Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам 
2658 Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 
2700 Короткострокові кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій 
2701 Довгострокові кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій 
2706 Неамортизований дисконт за кредитами, що отриманi від міжнародних та інших організацій 
2707 Неамортизована премiя за кредитами, що отриманi вiд мiжнародних та iнших органiзацiй 
2708 Нараховані витрати за кредитами, що отриманi від міжнародних та інших організацій 
2800 Дебіторська заборгованість за операціями з купiвлi-продажу iноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку 
2801 Дебіторська заборгованість за розрахунками за цiнними паперами для клiєнтiв банку 
2805 Дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями 
2806 Дебіторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень 
2809 Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 
2887 Дебіторська заборгованість за операціями з цінними паперами колишнього СРСР 
2888 Дебіторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР 
2889 Iнша сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 
2890 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку 
2900 Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку 
2901 Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів 
2902 Кредиторська заборгованість за прийняті платежі 
2903 Кошти клієнтів банку за недiючими рахунками 
2904 Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима 
2905 Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями 
2906 Кредиторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень 
2907 Кредиторська заборгованість за операціями з цінними паперами колишнього СРСР 
2908 Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР 
2909 Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 
2920 Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат 
2924 Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток 
3002 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками, у торговому портфелі банку 
3003 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком,що випущені небанківськими фінансовими установами, у торговому портфелі банку 
3005 Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку 
3006 Інші фінансові інвестиції, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 
3007 Переоцінка акції та інших фінансових інвестиції, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 
3008 Нараховані доходи за акціями та іншими фінансовими інвестиціями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 
3010 Боргові цінні папери органів державної влади в торговому портфелі банку 
3011 Боргові цінні папери органів мiсцевого самоврядування в торговому портфелі банку 
3012 Боргові цінні папери, випущені банками, у торговому портфелі банку 
3013 Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у торговому портфелі банку 
3014 Боргові цінні папери нефінансових підприємств у торговому портфелі банку 
3015 Переоцінка боргових цінних паперів у торговому портфелі банку 
3016 Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку 
3017 Неамортизована премія за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку 
3018 Нараховані доходи за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку 
3040 Активи за придбаними опціонними контрактами в торговому портфелі банку 
3041 Активи за форвардними контрактами в торговому портфелі банку 
3042 Активи за ф'ючерсними контрактами в торговому портфелі банку 
3102 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками,у портфелі банку на продаж 
3103 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами у портфелі банку на продаж 
3105 Iнші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж 
3106 Інші фінансові інвестиції в портфелі банку на продаж 
3107 Переоцінка акцій та інших фінансових інвестиції у портфелі банку на продаж 
3108 Нараховані доходи за акціями та іншими фінансовими інвестиціями в портфелі банку на продаж 
3110 Боргові цінні папери органiв державної влади в портфелі банку на продаж 
3111 Боргові цінні папери органiв мiсцевого самоврядування в портфелі банку на продаж 
3112 Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку на продаж 
3113 Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку на продаж 
3114 Боргові цінні папери нефінансових пiдприємств у портфелі банку на продаж 
3115 Переоцінка боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж 
3116 Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж 
3117 Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж 
3118 Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж 
3119 Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж 
3120 Власні акці• банку в портфелі на продаж, викуплені в акціонерів 
3122 Iнвестицiї в асоцiйованi банки, що утримуються з метою продажу 
3123 Iнвестицiї в асоцiйованi небанкiвськi фiнансовi установи, що утримуються з метою продажу 
3125 Iнвестицiї в iншi асоцiйованi компанiї, що утримуються з метою продажу 
3128 Нараховані доходи за iнвестицiями в асоцiйованi компанiї, що утримуються з метою продажу 
3132 Iнвестицiї в дочiрнi банки, що утримуються з метою продажу 
3133 Iнвестицiї в дочiрнi небанкiвськi фiнансовi установи, що утримуються з метою продажу 
3135 Iнвестицiї в iншi дочiрнi компанiї, що утримуються з метою продажу 
3138 Нараховані доходи за iнвестицiями в дочiрнi компанiї, що утримуються з метою продажу 
3140 Активи за придбаними опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
3141 Активи за форвардними контрактами, що призначенідля обліку хеджування 
3142 Активи за ф'ючерсними контрактами, що призначенідля обліку хеджування 
3190 Резерви під знецінення фінансових інвестицій у портфелі банку на продаж 
3191 Резерв під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж 
3202 Акці• та інші вкладення з нефіксованим прибутком, випущені банками, в портфелі банку на інвестиці• 
3203 Акці• та інші вкладення з нефіксованим прибутком, випущені фінансовими (небанківськими) установами, в портфелі банку на інвестиці• 
3205 Iнші акці• та вкладення з нефіксованим прибутком у портфелі банку на інвестиці• 
3208 Нараховані доходи за акціями та іншими вкладеннями з нефіксованим прибутком у портфелі банку на інвестиці• 
3210 Боргові цінні папери органiв державної влади в портфелі банку до погашення 
3211 Боргові цінні папери органів мiсцевого самоврядування в портфелі банку до погашення 
3212 Боргові цінні папери, випущені банками, в портфелі банку до погашення 
3213 Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку до погашення 
3214 Боргові цінні папери нефінансових підприємств у портфелі банку до погашення 
3216 Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення 
3217 Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення 
3218 Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення 
3219 Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення 
3290 Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 
3291 Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення 
3300 Короткострокові прості векселі, емітовані банком 
3301 Акцепти, що наданi за короткостроковими переказними векселями 
3305 Iнші короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком 
3306 Неамортизований дисконт за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком 
3307 Неамортизована премія за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком 
3308 Нараховані витрати за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком 
3310 Довгострокові прості векселі, емітовані банком 
3311 Акцепти, що наданi за довгостроковими переказними векселями 
3315 Iнші довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком 
3316 Неамортизований дисконт за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком 
3317 Неамортизована премія за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком 
3318 Нараховані витрати за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком 
3320 Короткострокові ощаднi (депозитні) сертифікати, емітовані банком 
3326 Неамортизований дисконт за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком 
3327 Неамортизована премiя за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком 
3328 Нараховані витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком 
3330 Довгострокові ощаднi (депозитні) сертифікати, емітовані банком 
3336 Неамортизований дисконт за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком 
3337 Неамортизована премiя за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком 
3338 Нараховані витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком 
3340 Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком 
3346 Неамортизований дисконт за ощадними(депозитними)сертифікатами на вимогу, емітованими банком 
3347 Неамортизована премія за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком 
3348 Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком 
3350 Зобов'язання за проданими опціонними контрактами в торговому портфелі банку 
3351 Зобов'язання за форвардними контрактами в торговому портфелі банку 
3352 Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами в торговому портфелі банку 
3360 Зобов'язання за проданими опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
3361 Зобов'язання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
3362 Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
3400 Запаси матеріальних цінностей на складі 
3402 Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб 
3403 Дорогоцінні метали в банку 
3407 Дорогоцінні метали в дорозі 
3408 Необоротні активи, утримувані для продажу 
3409 Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя 
3410 Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі 
3500 Витрати майбутніх періодів 
3510 Дебіторська заборгованість з придбання активiв 
3511 Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів 
3519 Дебiторська заборгованiсть за послуги 
3520 Дебіторська заборгованість за податком на прибуток 
3521 Відстрочений податковий актив 
3522 Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток 
3530 Несплачений статутний фонд 
3540 Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку 
3541 Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку 
3542 Дебіторська заборгованість за компенсаційними сертифікатами 
3548 Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами 
3550 Аванси працівникам банку на витрати з відрядження 
3551 Аванси працівникам банку на господарські витрати 
3552 Нестачі та інші нарахування на працівників банку 
3553 Нестачi та iншi нарахув11
3559 Iнша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та iншими особами 
3570 Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 
3578 Iнші нараховані доходи 
3579 Прострочені інші нараховані доходи 
3580 Сумнівна дебіторська заборгованість за операцiями банку 
3589 Сумнівна заборгованість за iншими нарахованими доходами 
3590 Резерви пiд дебіторську заборгованiсть за операцiями банку 
3599 Резерви пiд заборгованість за iншими нарахованими доходами 
3600 Доходи майбутніх періодів 
3610 Кредиторська заборгованість з придбання активiв 
3611 Кредиторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів 
3615 Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою) 
3619 Кредиторська заборгованість за послуги 
3620 Кредиторська заборгованість за податком на прибуток 
3621 Відстроченi податковi зобов'язання 
3622 Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток 
3623 Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 
3630 Внески за незареєстрованим статутним капіталом 
3631 Кредиторська заборгованість перед акціонерами (учасниками) банку за дивідендами 
3640 Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку 
3641 Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку 
3648 Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами 
3650 Заборгованість працівникам банку на відрядження 
3651 Заборгованість працівникам банку на господарські витрати 
3652 Нарахування працівникам банку за заробітною платою 
3653 Утримання з працівників банку на користь третіх осіб 
3654 Нарахованi вiдпускнi до сплати 
3658 Забезпечення оплати вiдпусток 
3659 Iнша кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку та iншими особами 
3660 Субординований борг банку 
3661 Облiгацiї, емiтованi банком, на умовах субординованого боргу 
3666 Неамортизований дисконт за субординованим боргом 
3667 Неамортизована премiя за субординованим боргом 
3668 Нараховані витрати за субординованим боргом 
3670 Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування 
3678 Iнші нараховані витрати 
 
 
3690 Резерви за виданими фінансовими зобов'язаннями 
3691 Резерви на оплату відпускних та інших соціальних зобов'язань 
3698 Результати переоцінки вартості малоцінних та швидкозношуваних предметів 
3699 Резерви за iншими нефінансовими зобов'язаннями 
3700 Клірингові рахунки за розрахунками за операціями з цінними паперами 
3705 Клірингові рахунки за розрахунками платiжними картками 
3710 Дебетові суми до з'ясування 
3720 Кредитові суми до з'ясування 
3739 Транзитний рахунок за іншими розрахунками 
3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів 
3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів 
3810 Переоцiнка фiнансових iнструментiв в iноземнiй валютi та банкiвських металах, що облiковуються за позабалансовими рахунками 
3811 Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за позабалансовими рахунками 
3900 Рахунки фiлiй, що відкриті в банку 
3901 Рахунки, що відкриті для фiлiй банку 
3902 Розрахунки за коштами, що наданi фiлiям банку 
3903 Розрахунки за коштами, що отриманi від фiлiй банку 
3904 Нараховані доходи за коштами, що наданi фiлiям банку 
3905 Нараховані витрати за коштами, що отриманi від фiлiй банку 
3906 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою мiж фiлiями банку 
3907 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою мiж фiлiями банку 
3910 Поточний рахунок у банку,що здiйснює кошторисне фiнансування 
3911 Поточнi рахунки небанкiвських структурних пiдроздiлiв, що знаходяться на кошторисному фiнансуваннi банку 
3912 Розрахунки з небанкiвськими структурними пiдроздiлами,що знаходяться на кошторисному фiнансуваннi банкiв, за перерахованими •м коштами 
3913 Розрахунки з банком, що здiйснює кошторисне фiнансування, за отриманими коштами 
3928 Транзитні рахунки для дебетових сум, що не були підтверджені фiлiями банкiв, розташованими в Україні 
3929 Транзитні рахунки для кредитових сум, що не були підтверджені фiлiями банкiв, розташованими в Україні 
4102 Iнвестиції в асоційовані банки 
4103 Iнвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи 
4105 Iнвестиції в інші асоційовані компанії 
4108 Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії 
4109 Iнвестиці• в інші асоційовані компані• 
4202 Iнвестиції в дочірні банки 
4203 Iнвестиції в дочірні небанківські фiнансовi установи 
4205 Iнвестиції в інші дочірні компанії 
4208 Нараховані доходи за iнвестицiями в дочiрнi компанiї 
4209 Iнвестиці• в інші дочірні компані• 
4300 Нематеріальні активи 
4309 Накопичена амортизація нематеріальних активів 
4310 Капітальні iнвестицiї за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами 
4320 Негативний гудвiл 
4321 Гудвiл 
4400 Основні засоби 
4409 Знос основних засобів 
4410 Інвестицiйна нерухомість 
4419 Знос інвестицiйної нерухомості 
4430 Капітальні iнвестицiї за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами 
4431 Обладнання, що потребує монтажу 
4432 Незавершені капітальні вкладення за операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лiзинг 
4438 Завершені капітальні вкладення за операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лiзинг 
4439 Амортизованi завершені капітальні вкладення за операційними основними засобами, що прийнятi в оперативний лiзинг 
4500 Iншi необоротнi матерiальнi активи 
4509 Знос iнших необоротних матерiальних активiв 
4530 Капітальні iнвестицiї за основними засобами, що отриманi в оперативний лiзинг (оренду) 
4531 Обладнання, що потребує монтажу 
4532 Незавершені капітальні вкладення за неопераційними основними засобами, прийнятими в оперативний лiзинг 
4538 Завершені капітальні вкладення за неопераційними основними засобами, прийнятими в оперативний лiзинг 
4539 Амортизованi завершені капітальні вкладення за неопераційними основними засобами, що прийнятi в оперативний лiзинг 
5000 Статутний капітал банку 
5001 Несплачений зареєстрований статутний капітал банку 
5002 Власнi акцiї (частки, паї), що викуплені в акцiонерiв (учасникiв) 
5003 Дивiденди, що спрямованi на збiльшення статутного капiталу 
5004 Внески за незареєстрованим статутним капiталом 
5010 Емісійні різниці 
5020 Загальні резерви 
5021 Резервнi фонди 
5022 Iнші фонди банку 
5030 Нерозподілені прибутки минулих років 
5031 Непокриті збитки минулих років 
5040 Прибуток звітного року, що очікує затвердження 
5041 Збиток звітного року, що очікує затвердження 
5100 Результати переоцiнки основних засобiв 
5101 Результати переоцiнки нематерiальних активiв 
5102 Результати переоцiнки фінансових інструментів у портфелi банку на продаж 
5103 Результати переоцiнки інвестицій в асоційовані компані• 
5104 Результати переоцiнки за операціями хеджування 
5105 Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання 
5200 Приписний капітал філії іноземного банку 
5900 Результат поточного року 
5999 П Результат поточного року
6000 Процентні доходи за коштами на вимогу, що розмiщенi в Hацiональному банку України 
6002 Процентні доходи за коштами, що наданi Національному банку України за операціями репо 
6003 Процентні доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розмiщенi в Національному банку України 
6010 Процентні доходи за коштами на вимогу, що розмiщенi в iнших банках 
6011 Процентні доходи за депозитами овернайт, що розмiщенi в iнших банках 
6012 Процентні доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розмiщенi в iнших банках 
6013 Процентні доходи за довгостроковими вкладами (депозитами), що розмiщенi в iнших банках 
6014 Процентні доходи за кредитами овернайт, що наданi iншим банкам 
6015 Процентні доходи за кредитами, що наданi iншим банкам за операціями репо 
6016 Процентні доходи за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що наданi iншим банкам 
6017 Процентні доходи за довгостроковими кредитами, що наданi iншим банкам 
6018 Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий іншим банкам 
6020 Процентнi доходи за кредитами овердрафт, що наданi суб'єктам господарювання 
6021 Процентнi доходи за кредитами, що наданi за операцiями репо суб'єктам господарювання 
6022 Процентнi доходи за кредитами, що наданi за врахованими векселями суб'єктам господарювання 
6023 Процентні доходи за операціями з факторингу iз суб'єктами господарювання 
6024 Процентні доходи за кредитами суб'єктам господарсько• дiяльностi за внутрішніми торговельними операціями 
6025 Процентні доходи за кредитами суб'єктам господарсько• дiяльностi за експортно-імпортними операціями 
6026 Процентні доходи за кредитами в поточну дiяльнiсть, що наданi суб'єктам господарювання 
6027 Процентнi доходи за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, що наданi суб'єктам господарювання 
6028 Процентні доходи за фiнансовим лiзингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання 
6029 Процентнi доходи за iпотечними кредитами, що наданi суб'єктам господарювання 
6030 Процентнi доходи за кредитами, що наданi органам державної влади 
6031 Процентнi доходи за кредитами, що наданi органам мiсцевого самоврядування 
6032 Процентнi доходи за iпотечними кредитами, що наданi органам державної влади 
6033 Процентнi доходи за iпотечними кредитами, що наданi органам мiсцевого самоврядування 
6040 Процентні доходи за кредитами овердрафт, що наданi фiзичним особам 
6041 Процентні доходи за кредитами пiд платiжнi картки фiзичним особам 
6042 Процентнi доходи за кредитами на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам 
6043 Процентнi доходи за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, що наданi фiзичним особам 
6044 Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фiзичним особам 
6045 Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фiзичним особам 
6046 Процентнi доходи за iпотечними кредитами, що наданi фiзичним особам 
6050 Процентні доходи за цiнними паперами, що рефiнансуються Національним банком України, у портфелi банку на продаж 
6051 Процентні доходи за цiнними паперами, що рефiнансуються Національним банком України, у портфелi банку до погашення 
6052 Процентні доходи за iншими цiнними паперами в портфелi банку на продаж 
6053 Процентні доходи за iншими цiнними паперами в портфелi банку до погашення 
6054 Процентні доходи за цiнними паперами, емiтованими Національним банком України, у портфелi банку на продаж 
6055 Процентні доходи за цiнними паперами, емiтованими Національним банком України, у портфелi банку до погашення 
6056 Процентні доходи за цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелi банку 
6057 Процентні доходи за цiнними паперами, в торговому портфелi банку 
6080 Процентні доходи за операціями з філіями банку 
6090 Процентні доходи за позабалансовими операціями 
6099 Iнші процентні доходи 
6100 Комісійні доходи вiд розрахунково-касового обслуговування банків 
6101 Комісійні доходи вiд кредитного обслуговування банків 
6103 Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків 
6104 Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків 
6106 Комісійні доходи вiд довірчого обслуговування банків 
6108 Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками 
6109 Iнші комісійні доходи за операціями з банками 
6110 Комісійні доходи вiд розрахунково-касового обслуговування клієнтів 
6111 Комісійні доходи вiд кредитного обслуговування клієнтів 
6113 Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів 
6114 Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів 
6116 Комісійні доходи вiд довірчого обслуговування клієнтів 
6118 Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами 
6119 Iнші комісійні доходи за операціями з клієнтами 
6180 Комісійні доходи за операціями з філіями банку 
6200 6200
6203 Результат від торговельних операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збіток 
6204 Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами 
6209 Результат від торговельних операцій з похідними фінансовими інструментами 
6300 Дохід у вигляді дивiдендiв 
6310 Дохід від інвестицій в асоційовані компані• 
6311 Дохід від інвестицій у дочірні компані• 
6380 Iнші операційні доходи за операціями з філіями банку 
6381 Iнші операційні доходи за операціями з небанківськими структурними підрозділами 
6390 Дохiд під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива 
6391 Результат переоцінки об'єкта хеджування 
6392 Результат переоцінки інструменту хеджування 
6393 Результат від продажу цінних паперів та інших фінансових інвестицій з портфеля банку на продаж 
6394 Доходи від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 
6395 Доходи від оперативного лізингу (оренди) 
6396 Доходи від наданих консультаційних послуг фінансового характеру 
6397 Штрафи, пені, що отримані банком 
6398 Дохiд під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива 
6399 Iнші операційні доходи 
6480 Iнші небанківські операційні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку 
6481 Iнші небанківські операційні доходи за операціями з небанківськими структурними підрозділами банку 
6490 Позитивний результат від продажу нематерiальних активiв та основних засобів 
6493 Доходи від неопераційних підрозділів банку 
6497 Штрафи, пені, що отримані за господарськими операціями 
6499 Iнші доходи 
6701 Зменшення резерву під заборгованість інших банків 
6702 Зменшення резерву під заборгованість за кредитами, якi наданi клієнтам 
6703 Зменшення резерву під знецінення цінних паперів на продаж 
6704 Зменшення резерву під знецінення цінних паперів на інвестиці• 
6705 Зменшення резерву на можливі втрати за сумнiвною дебіторською заборгованістю та iншими активами банку 
6706 Зменшення банкiвських резервів на покриття ризикiв та витрат 
6710 Повернення ранiше списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi за операцiями з банками 
6711 Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi iнших банкiв 
6712 Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi за кредитами, що наданi клiєнтам 
6713 Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi вiд знецiнення цiнних паперiв на продаж 
6714 Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi вiд знецiнення цiнних паперiв у портфелі банку до погашення 
6715 Повернення ранiше списаної безнадiйної iншої дебiторської заборгованостi та iнших активiв банку 
6717 Повернення ранiше списаних безнадiйних доходiв минулих рокiв 
6800 Непередбачені доходи 
6801 Непередбачені доходи у зв'язку зi змiною облiково• полiтики 
6809 Непередбачені доходи 
7000 Процентні витрати за коштами на вимогу, що отриманi від Національного банку України 
7002 Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України за операціями репо 
7003 Процентні витрати за короткостроковими кредитами, що отриманi від Національного банку України 
7004 Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що отриманi від Національного банку України 
7005 Процентні витрати за короткостроковими вкладами (депозитами), що отриманi від Національного банку України 
7006 Процентні витрати за довгостроковими вкладами (депозитами), що отриманi від Національного банку України 
7010 Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків 
7011 Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків 
7012 Процентні витрати за короткостроковими вкладами (депозитами) iнших банкiв 
7013 Процентні витрати за довгостроковими вкладами (депозитами) iнших банкiв 
7014 Процентні витрати за кредитами овернайт, що отриманi вiд інших банків 
7015 Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо 
7016 Процентні витрати за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що отриманi вiд iнших банкiв 
7017 Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що отриманi вiд iнших банкiв 
7018 Процентні витрати за фінансовим лізингом, який отриманий від банків 
7020 Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктiв господарювання 
7021 Процентні витрати за строковими коштами суб'єктiв господарювання 
7028 Процентні витрати за фiнансовим лiзингом (орендою) 
7030 Процентнi витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондiв України 
7040 Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб 
7041 Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб 
7050 Процентні витрати за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком, крiм ощадних (депозитних) сертифiкатiв 
7051 Процентні витрати за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком, крiм ощадних (депозитних) сертифiкатiв 
7052 Процентні витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифiкатами власного боргу, емітованими банком 
7053 Процентні витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифiкатами власного боргу, емітованими банком 
7054 Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифiкатами на вимогу, емітованими банком 
7060 Процентнi витрати за короткостроковими кредитами, що отриманi вiд мiжнародних та iнших органiзацiй 
7061 Процентнi витрати за довгостроковими кредитами, що отриманi вiд мiжнародних та iнших органiзацiй 
7070 Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ 
7071 Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ 
7080 Процентні витрати за операціями з філіями банку 
7090 Процентні витрати за позабалансовими операціями 
7095 Процентні витрати за фінансовим лізингом, який отриманий від клієнтів 
7096 Процентні витрати за субординованим боргом 
7099 Iнші процентні витрати 
7100 Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування 
7101 Комісійні витрати на кредитне обслуговування 
7103 Комісійні витрати за операціями з цінними паперами 
7104 Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів 
7105 7105
7106 Комісійні витрати на довірче обслуговування 
7108 Комісійні витрати за позабалансовими операціями 
7109 Iнші комісійні витрати 
7180 Комісійні витрати за операціями з філіями банку 
7310 Втрати від інвестицій в асоціойвані компані• 
7311 Втрати від інвестицій у дочірні компані• 
7380 Iнші операційні витрати за операцiями з фiлiями банку 
7381 Iнші операційні витрати за операцiями з небанківськими структурними підрозділами 
7390 Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива 
7391 Витрати на інкасацію та перевезення цінностей 
7392 Витрати на аудит 
7394 Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 
7395 Витрати на оперативний лiзинг (оренду) 
7396 Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру 
7397 Штрафи, пені, що сплачені банком 
7398 Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива 
7399 Iнші операційні витрати 
7400 Основна і додаткова заробітна плата 
7401 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
7402 Інші обов'язкові нарахування на заробітну плату 
7403 Матеріальна допомога та інші соціальні виплати 
7404 Витрати на підготовку кадрів 
7405 Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників 
7409 Iнші витрати на утримання персоналу 
7410 Податок на додану вартість 
7411 Податок на землю 
7418 Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 
7419 Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток 
7420 Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв 
7421 Витрати на утримання основних засобiв, що отриманi у лiзинг (оренду) 
7422 Орендні платежі 
7423 Амортизація 
7425 7425
7430 Витрати на комунальні послуги 
7431 Господарські витрати 
7432 Витрати на охорону 
7433 Iншi експлуатацiйнi витрати 
7440 Витрати на СЕП 
7441 Витрати на інші системи банківського зв'язку 
7442 Поштово-телефонні витрати 
7450 Витрати на аудит 
7451 Витрати на підготовку кадрів 
7452 Витрати на відрядження 
7453 Витрати на спецодяг та iншi засоби захисту працiвникiв 
7454 Представницькі витрати 
7455 Витрати на маркетинг та рекламу 
7456 Спонсорство та доброчинність 
7457 Iнші адміністративні витрати 
7480 Iнші небанківські операційні витрати за операцiями з фiлiями та iншими установами банку 
7481 Iнші небанківські операційні витрати за операцiями з небанкiвськими структурними пiдроздiлами банку 
7490 Негативний результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних засобiв 
7491 Втрати вiд уцiнки запасiв на продаж 
7493 Втрати на неопераційні пiдроздiли банку 
7497 Штрафи, пені, що сплачені за господарськими операціями 
7499 Iнші витрати 
7700 Відрахування в резерви під дебiторську заборгованість за операціями з банками 
7701 Відрахування в резерви під заборгованість інших банків 
7702 Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам 
7703 Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 
7704 Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 
7705 Відрахування в резерви за дебіторською заборгованістю та iншими активами банку 
7706 Відрахування в банкiвськi резерви на покриття ризикiв та втрат 
7710 Списання безнадiйно• дебiторсько• заборгованостi за операцiями з банками 
7711 Списання безнадiйно• заборгованостi iнших банкiв 
7712 Списання безнадiйно• заборгованостi за кредитами, якi наданi клiєнтам 
7713 Списання безнадiйно• заборгованостi вiд знецiнення цiнних паперiв на продаж 
7714 Списання безнадiйно• заборгованостi вiд знецiнення цiнних паперiв на iнвестицi• 
7715 Списання безнадiйно• iншо• дебiторсько• заборгованостi та iнших активiв банку 
7717 Списання безнадiйних, нарахованих у минулому роцi процентних доходiв 
7720 Вiдрахування в резерви пiд заборгованiсть за нарахованими доходами 
7800 Непередбачені витрати 
7801 Непередбачені витрати у зв'язку зi змiною облiково• полiтики 
7809 Непередбачені витрати 
7900 Податок на прибуток 
8000  -- 8000--
8001  -- 8001--
8002  -- 8002--
8003  -- 8003--
8004  -- 8004--
8005  -- 8005--
8007  -- 8007--
8008  -- 8008--
8010 Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання 
8016 Неамортизований дисконт за кредитами, що наданi за операцiями репо суб'єктам господарювання 
8018 Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання 
8062 Заборгованість за короткостроковими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання
8063 Заборгованість за довгостроковими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання
8067 Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам

господарювання
8068 Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання 
8069 Прострочені нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання 
8082 Короткостроковi iпотечнi кредити, що наданi суб'єктам господарювання 
8083 Довгостроковi iпотечнi кредити, що наданi суб'єктам господарювання 
8085 Неамортизована премiя за iпотечними кредитами, що наданi суб'єктам господарювання 
8087 Прострочена заборгованiсть за iпотечними кредитами, що наданi суб'єктам господарювання 
8088 Нарахованi доходи за iпотечними кредитами, що наданi суб'єктам господарювання 
8089 Простроченi нарахованi доходи за iпотечними кредитами, що наданi суб'єктам господарювання 
8100  -- 8100--
8101  -- 8101--
8102  -- 8102--
8103  -- 8103--
8104  -- 8104--
8108  -- 8108--
8110  -- 8110--
8111  -- 8111--
8112  -- 8112--
8117  -- 8117--
8118  -- 8118--
8119  -- 8119--
8121  -- 8121--
8122  -- 8122--
8124  -- 8124--
8125  -- 8125--
8127  -- 8127--
8128  -- 8128--
8129  -- 8129--
8131  -- 8131--
8132  -- 8132--
8133  -- 8133--
8134  -- 8134--
8202 Короткострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам 
8203 Довгострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам 
8207 Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам
8208  -- 8208--
8209 Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам
8232 Короткостроковi iпотечнi кредити, що наданi фiзичним особам
8233 Довгостроковi iпотечнi кредити, що наданi фiзичним особам
8237 Прострочена заборгованiсть за iпотечними кредитами, що наданi фiзичним особам
8238 Нарахованi доходи за iпотечними кредитами, що наданi фiзичним особам
8239 Простроченi нарахованi доходи за iпотечними кредитами, що наданi фiзичним особам
8328 Нараховані проценти
8329 Прострочені нараховані проценти
8335 Нараховані комісії
8339 Прострочені нараховані комісії
8358 Інші нараховані доходи за кредитними операціями (штрафи, пені)
8499 Витрати нраховні в управлінському обліку
8500  -- 8600--
8501  -- 8501--
8510  -- 8510--
8511  -- 8511--
8512  -- 8512--
8513  -- 8513--
8514  -- 8514--
8515  -- 8515--
8523  -- 8523--
8528  -- 8528--
8600  -- 8600--
8623  -- 8623--
8628  -- 8628--
8800 Кс для пас.сч.
8810 Контррахунок по рах.гр.88
8900 Кс для 81%
8909 Транзитные клиентов для оплаты кредитов
8983  -- 8600--
8999  -- 8600--
9000 Гарантії, що надані банкам 
9001 Підтверджені акредитиви 
9002 Акцепти, що надані банкам 
9003 Авалi, що надані банкам 
9010 Простi гарантії, що отримані від банків 
9015 Контргарантії, що отримані від банків 
9020 Гарантії, що надані клієнтам 
9023 Авалi, що надані клієнтам 
9030 Простi гарантiї, що отриманi вiд Уряду України 
9031 Простi гарантiї, що отриманi вiд клієнтів, крiм Уряду України 
9036 Контргарантії, що отримані від клієнтів 
9090 Сумнівні гаранті•, що надані банкам 
9091 Сумнівні гаранті•, що надані клієнтам 
9100 Зобов'язання з кредитування, що надані банкам 
9110 Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків 
9111 Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій 
9122 Непокриті акредитиви 
9129 Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам 
9200 Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот 
9201 Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
9202 Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами в торговому портфелі банку 
9203 Валюта та банківські метали до отримання за опцiонними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
9204 Валюта та банківські метали до отримання за опцiонними контрактами в торговому портфелі банку 
9205 Дисконт/премiя до отримання за форвардними валютними контрактами 
9206 Валюта та банківські метали до отримання за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
9207 Валюта та банківські метали до отримання за ф'ючерсними контрактами в торговому портфелі банку 
9210 Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот 
9211 Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
9212 Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами в торговому портфелі банку 
9213 Валюта та банківські метали до вiдправлення за опцiонними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
9214 Валюта та банківські метали до вiдправлення за опцiонними контрактами в торговому портфелі банку 
9215 Дисконт/премiя до виплати за форвардними контрактами 
9216 Валюта та банківські метали до вiдправлення за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
9217 Валюта та банківські метали до вiдправлення за ф'ючерсними контрактами в торговому портфелі банку 
9280 Позабалансова позицiя банку щодо iноземно• валюти та банкiвських металiв 
9281 Еквiвалент позабалансово• позицi• банку щодо iноземно• валюти та банкiвських металiв 
9282 Нереалiзований результат переоцiнки позабалансово• позицi• банку щодо iноземно• валюти та банкiвських металiв 
9290 Сумнiвнi вимоги за операцiями з валютою та банкiвськими металами 
9300 Вимоги за андеррайтингом цiнних паперiв 
9310 Зобов'язання за андеррайтингом цiнних паперiв 
9350 Активи до отримання та депозити до розмiщення за спотовими контрактами 
9351 Активи до отримання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
9352 Активи до отримання за форвардними контрактами в торговому портфелі банку 
9353 Активи до отримання за опцiонними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
9354 Активи до отримання за опцiонними контрактами в торговому портфелі банку 
 
 
9356 Активи до отримання за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
9357 Активи до отримання за ф'ючерсними контрактами в торговому портфелі банку 
9360 Активи до вiдправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами 
9361 Активи до вiдправлення за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
9362 Активи до вiдправлення за форвардними контрактами в торговому портфелі банку 
9363 Активи до вiдправлення за опцiонними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
9364 Активи до вiдправлення за опцiонними контрактами в торговому портфелі банку 
9366 Активи до вiдправлення за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
9367 Активи до вiдправлення за ф'ючерсними контрактами в торговому портфелі банку 
9390 Сумнiвнi вимоги за операцiями з фiнансовими iнструментами, крiм iнструментiв валютного обмiну 
9500 Отримана застава 
9501 Заставна за iпотечними кредитами 
9502 Застава, за яко• предмет застави передається третiм особам 
9503 Застава за складськими свідоцтвами 
9510 Надана застава 
9520 Земельні ділянки 
9521 Нерухоме майно житлового призначення 
9523 Iнші об'єкти нерухомого майна 
9600 Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками 
9601 Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами 
9602 Нараховані та не отримані доходи за операціями з банками 
9603 Нараховані та не отримані доходи за операціями з клієнтами 
9604 Списана методом прямого списання заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками 
9605 Списана методом прямого списання заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами 
9610 Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках 
9611 Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями 
9613 Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами 
9615 Списана у збиток дебіторська заборгованість 
9617 Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами 
9618 Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами 
9620 Валютні кошти підприємств, організацій, міністерств, відомств і Кабінету Міністрів України, що обліковуються на рахунках у Зовнішекономбанку Росії 
9621 Валютні кошти фiзичних осiб, що обліковуються на рахунках у Зовнiшнекономбанку Росiї 
9700 Цінні папери клієнтів у довірчому управлінні 
9701 Iнші активи клієнтів у довірчому управлінні 
9702 Цінні папери на зберіганні 
9703 Iнші активи на зберіганні 
9704 Цiннi папери клiєнтiв згiдно з договором доручення (комiсiї) 
9710 Розрахунки з емісії приватизаційних житлових чеків 
9711 Житлові чеки в установах ВАТ "Ощадбанк" 
9712 Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації 
9713 Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної РеспублікиКрим 
9714 Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизацiї адмiнiстративно- територіальних одиниць 
9715 Розрахунки установ ВАТ "Ощадбанк" за житловими чеками 
9717 Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників 
9718 Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації 
9720 Розрахунки з емісії приватизаційних майнових сертифікатів 
9721 Майнові сертифікати в установах ВАТ "Ощадбанк" 
9722 Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації 
9723 Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим 
9724 Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць 
9725 Розрахунки установ ВАТ "Ощадбанк" за майновими сертифікатами 
9726 Бланки приватизаційних майнових сертифікатів 
9727 Приватизаційні майнові сертифікати, що акумульовані на рахунках фінансових посередників для приватизації майна 
9728 Майнові сертифікати, що акумульовані для розрахунків за приватизоване житло 
9731 Земельні бони в установах ВАТ "Ощадбанк" 
9733 Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим 
9734 Розрахунки земельними бонами з позабюджетним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць 
9735 Розрахунки установ ВАТ "Ощадбанк" за земельними бонами 
9737 Земельні бони, що акумульовані на рахунках фінансових посередників 
9740 Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації за придбане майно 
9741 Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за придбане майно 
9742 Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за придбане майно 
9743 Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації за приватизоване житло 
9744 Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за приватизоване житло 
9745 Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за приватизоване житло 
9746 Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації 
9750 Сума нараховано• компенсаці• грошових заощаджень в установах Ощадного банку Укра•ни 
9751 Бланки компенсаційних сертифікатів 
9752 Компенсаційні сертифікати, що обертаються на ринку 
9753 Компенсаційні сертифікати, що запропоновані для продажу на біржі 
9754 Компенсаційні сертифікати, що зберігаються в установах банків 
9755 Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації 
9756 Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим 
9757 Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць 
9760 Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ВАТ "Ощадбанк" 
9770 Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені 
9771 Бланки з приватизації в дорозі 
9780 Готiвковi кошти за операцiями довiрчого управлiння 
9781 Поточнi рахунки банку-управителя з довiрчого управлiння 
9782 Дебiторська заборгованiсть за операцiями довiрчого управлiння 
9783 Цiннi папери в довiрчому управлiннi 
9784 Банкiвськi метали в довiрчому управлiннi 
9786 Iншi активи в довiрчому управлiннi 
9787 Витрати за операцiями довiрчого управлiння 
9788 Нарахованi доходи за об"єктами довiрчого управлiння 
9790 Фонди банкiвського управлiння 
9791 Рахунки установникiв 
9792 Кредиторська заборгованiсть за операцiями довiрчого управлiння 
9797 Доходи вiд операцiй довiрчого управлiння 
9800 Розрахункові документи за факторинговими операціями 
9802 Акредитиви до виконання 
9803 Розрахунковi документи клієнтів, що обліковуються банком відповідно до укладених цивільноправових договорів 
9804 Документи клiєнтiв банку (крiм фiзичних осiб), що не виконанi в строк з вини банку 
9805 Прострочена заборгованiсть за кредитами, оформлена векселями 
9806 Документи фiзичних осiб, що не виконанi в строк з вини банку 
9809 Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів 
9810 Нерозібрані посилки з цінностями 
9811 Отримані дозволи на випуск цінних паперів 
9812 Погашені цінності 
9819 Iнші цінності і документи 
9820 Бланки цінних паперів 
9821 Бланки суворого обліку 
9830 Документи і цінності, прийняті на інкасо 
9831 Документи і цінності, вiдправленi на інкасо 
9840 Основні засоби та нематерiальнi активи, що прийнятi в оперативний лiзинг (оренду) 
9850 Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі 
9860 Кредити, що перебувають на обслуговуваннi в банку 
9861 Процентнi доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуваннi в банку 
9890 Бланки цiнних паперiв в пiдзвiтi 
9891 Бланки цiнних паперiв в дорозі 
9892 Бланки суворого обліку в підзвіті 
9893 Бланки суворого обліку в дорозі 
9898 Iнші цінності та документи в підзвіті 
9899 Iнші цінності та документи в дорозі 
9900 Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95 
9910 Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98 
9920 Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами 

 
 

Рекомендуемые статьи

 

+ Написать свой комментарий

 

Вопросы, отзывы и комментарии (0)

Здесь ещё нет оставленных комментариев.

Оставьте свой комментарий

  1. Указав свой E-mail Вы получите ответ на почту.
0 символов
Вложения (0 / 3)
Share Your Location